Lesné spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Čičmany